Anticorit RP 4107

Anticorit RP 4107

 

Anticorit RP 4107 jest uniwersalnym olejem antykorozyjnym zapewniającym optymalną ochronę przy zmiennych warunkach klimatycznych. Charakteryzuje się doskonałą odpornością na wpływ skondensowanej wody oraz soli aerozolowej. Nie zawiera baru.

Anticorit RP 4107 ma własności tiksotropowe i wykazuje optymalną stabilność filmu na pionowych powierzchniach.

Anticorit RP 4107 może być składowany w szczelnym oryginalnym opakowaniu do 5 lat w zakresie temperatur od +5 do +40°C. Przy dłuższym przechowywaniu produktu, może dojść do oddzielenia dodatków tiksotrpowych. Pierwotną jakość odtwarza się przez wymieszanie.

 

Gęstość w temperaturze 15°C : 885 kg/m3 [DIN 51 757]

Lepkość w temperaturze 40°C : 27 mm2/s [DIN 51 562]

Komentarze są wyłączone.