Renolin CLP

Renolin CLP 68

Gęstość (w temperaturze 15oC wg DIN 51 757) 886 kg/m3

Lepkość kinematyczna (w temperaturze 40oC) 68 mm2/s

 

Renolin CLP 100

Gęstość (w temperaturze 15oC wg DIN 51 757) 890 kg/m3

Lepkość kinematyczna (w temperaturze 40oC) 100 mm2/s

 

Renolin CLP 150

Gęstość (w temperaturze 15oC wg DIN 51 757) 894 kg/m3

Lepkość kinematyczna (w temperaturze 40oC) 150 mm2/s

 

Renolin CLP 220

Gęstość (w temperaturze 15oC wg DIN 51 757) 896 kg/m3

Lepkość kinematyczna (w temperaturze 40oC) 220 mm2/s

 

Renolin CLP 320

Gęstość (w temperaturze 15oC wg DIN 51 757) 900 kg/m3

Lepkość kinematyczna (w temperaturze 40oC) 320 mm2/s

 

Renolin CLP 460

Gęstość (w temperaturze 15oC wg DIN 51 757) 901 kg/m3

Lepkość kinematyczna (w temperaturze 40oC) 460 mm2/s

 

Renolin CLP 680

Gęstość (w temperaturze 15oC wg DIN 51 757) 918 kg/m3

Lepkość kinematyczna (w temperaturze 40oC) 680 mm2/s

Komentarze są wyłączone.