Renolin DTA

Renolin DTA 5

Gęstość (w temperaturze 15oC wg DIN 51 757) 837 kg/m3

Lepkość kinematyczna (w temperaturze 40oC wg DIN 51 550) 4,6 mm2/s

 

Renolin DTA 7

Gęstość (w temperaturze 15oC wg DIN 51 757) 839 kg/m3

Lepkość kinematyczna (w temperaturze 40oC wg DIN 51 550) 7,4 mm2/s

 

Renolin DTA 10

Gęstość (w temperaturze 15oC wg DIN 51 757) 851 kg/m3

Lepkość kinematyczna (w temperaturze 40oC wg DIN 51 550) 10 mm2/s

 

Renolin DTA 15

Gęstość (w temperaturze 15oC wg DIN 51 757) 856 kg/m3

Lepkość kinematyczna (w temperaturze 40oC wg DIN 51 550) 15 mm2/s

 

Renolin DTA 22

Gęstość (w temperaturze 15oC wg DIN 51 757) 865 kg/m3

Lepkość kinematyczna (w temperaturze 40oC wg DIN 51 550) 22 mm2/s

 

Renolin DTA 32

Gęstość (w temperaturze 15oC wg DIN 51 757) 874 kg/m3

Lepkość kinematyczna (w temperaturze 40oC wg DIN 51 550) 32 mm2/s

 

Renolin DTA 46

Gęstość (w temperaturze 15oC wg DIN 51 757) 874 kg/m3

Lepkość kinematyczna (w temperaturze 40oC wg DIN 51 550) 46 mm2/s

 

Renolin DTA 68

Gęstość (w temperaturze 15oC wg DIN 51 757) 882 kg/m3

Lepkość kinematyczna (w temperaturze 40oC wg DIN 51 550) 68 mm2/s

 

Renolin DTA 100

Gęstość (w temperaturze 15oC wg DIN 51 757) 881 kg/m3

Lepkość kinematyczna (w temperaturze 40oC wg DIN 51 550) 100 mm2/s

 

Renolin DTA 150

Gęstość (w temperaturze 15oC wg DIN 51 757) 886 kg/m3

Lepkość kinematyczna (w temperaturze 40oC wg DIN 51 550) 148 mm2/s

 

Renolin DTA 220

Gęstość (w temperaturze 15oC wg DIN 51 757) 893 kg/m3

Lepkość kinematyczna (w temperaturze 40oC wg DIN 51 550) 224 mm2/s

 

Renolin DTA 320

Gęstość (w temperaturze 15oC wg DIN 51 757) 898 kg/m3

Lepkość kinematyczna (w temperaturze 40oC wg DIN 51 550) 322 mm2/s

 

Renolin DTA 460

Gęstość (w temperaturze 15oC wg DIN 51 757) 904 kg/m3

Lepkość kinematyczna (w temperaturze 40oC wg DIN 51 550) 463 mm2/s

 

Renolin DTA 680

Gęstość (w temperaturze 15oC wg DIN 51 757) 913 kg/m3

Lepkość kinematyczna (w temperaturze 40oC wg DIN 51 550) 666 mm2/s

Komentarze są wyłączone.