Hydrased 6400

VIAMOND®   – charakterystyka produktu VIAMOND HYDRASED 6400

zapytaj o produkt

 

Viamond HYDRASED 6400 składa się z anionowych i niejonogennych związków powierzchniowo – czynnych, środków zwiększających rozpuszczalność oraz pochodnych częściowo estryfikowanego kwasu fosforowego.

 

UWAGA: ze względu na zastosowanie kwasu fosforowego środek działa drażniąco na skórę. Należy stosować środki bezpieczeństwa przewidziane dla obchodzenia się z materiałami żrącymi. W przypadku zetknięcia się płynu ze skórą należy miejsce kontaktu zmoczyć wodą, a następnie 2% roztworem kwaśnego węglanu sody (soda oczyszczona). Podczas aplikacji stosować kompletną odzież ochronną.

 

657

 

 

Przeznaczenie Viamond Hydrased 6400 nadaje się szczególnie do zastosowania w rzeźniach, ubojniach drobiu, zakładach przetwórstwa mięsnego i rybnego, do oczyszczania powierzchni wykonanych z płytek ceramicznych (baseny, sanitariaty), do czyszczenia ograniczników przestrzeni ładunkowych (pudła wagonów, transport samochodowy w tym chłodnie, pojazdy komunalne w tym transport odpadów) zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych
Właściwości Viamond Hydrased 6400 działa intensywnie, co powoduje, że proces czyszczenia wymaga krótkiego czasu, nie pozostawia na podłożu ceramicznym smug po zanieczyszczeniach wapiennych, nie uszkadza spoin oraz powierzchni lakierowanych. Wartość pH koncentratu: 2,0
Sposób użycia Dostarczony przez producenta koncentrat preparatu Viamond Hydrased 6400 należy przed użyciem rozcieńczyć wodą w stosunku 1:5 – 1:15, w zależności od intensywności zanieczyszczenia oraz w zależności od stopnia jego zestarzenia, z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa przewidzianych dla środków żrących. Tak sporządzonym roztworem roboczym należy zwilżyć oczyszczane powierzchnie wybraną metodą (ręcznie lub urządzeniem specjalistycznym) i po określonym czasie działania intensywnie spłukać wodą.

Komentarze są wyłączone.