VIAMOND 7050

VIAMOND®   – charakterystyka produktu VIAMOND 7050

zapytaj o produkt

Silnie alkaliczny koncentrat Viamond 7050 jest kombinacją optymalnie dobranych anionowych i niejonowych związków powierzchniowo – czynnych, krótkołańcuchowych sulfonianów, fosforanów, krzemianów i inhibitorów korozji. Na indywidualne życzenie może być dodany „hamulec” piany (zastosowanie w myjniach komorowych), a także dodatkowy inhibitor korozji.

 

 

Przeznaczenie Odtłuszczanie elementów stalowych, ze stopów miedzi, tworzyw sztucznych, gumy, ceramiki i drewna, czyszczenie elementów maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz przestrzeni wokół urządzeń, przygotowanie elementów do dalszej obróbki w cyklu produkcyjnym
Właściwości Szczególną właściwością jest penetrowanie w głąb osadzonych zanieczyszczeń pochodzących od olejów mineralnych i smarów technicznych, zmieszanych z zanieczyszczeniami mechanicznymi, co pozwala na skuteczne oczyszczenie podłoża ze stwardniałych osadów. Viamond 7050 sprawia, że oleje i tłuszcze dają się łatwo oddzielić od wody w separatorze, bowiem są one dyspergowane a nie emulgowane. Odtłuszczone powierzchnie charakteryzują się szorstką (nie śliską) powierzchnią. Viamond 7050 nie jest palny ani wybuchowy, jest bez zapachu. Jako roztwór jest fizjologicznie nieszkodliwy. Poza właściwościami odtłuszczającymi jest doskonałym środkiem myjąco czyszczącym.
Sposób użycia Zależnie od stopnia zanieczyszczenia i jego zestarzenia, stosowa roztwór wodny w stosunku od 1:5 (jedna część produktu na 5 części wody) do 1:30, oraz czas penetracji od kilku minut do kilku godzin. Wodę dolewać do koncentratu. Odtłuszczone powierzchnie spłukać starannie wodą. Viamond 7050 może być stosowany do odtłuszczania części i podzespołów w myjniach komorowych, przy pomocy agregatów wysokociśnieniowych lub nanoszony na powierzchnię w sposób tradycyjny. Preparat może służyć przy oczyszczaniu obiektów metodą kąpieli zanurzeniowej.
Informacja dodatkowa Rozcieńczony wodą koncentrat ulega powolnemu rozkładowi w czasie (biodegradacji) i traci swą moc odtłuszczającą. Każdorazowo należy preparat rozcieńczać w ilości na 1-2 dniowe zużycie lub dolewać koncentrat do już słabszego roztworu. W okresie zimowym temperatura zmywania zabrudzeń musi być wyższa. Koncentrat może być składowany przez okres 6 miesięcy w temperaturze od 0°C do +45°C.

 

Komentarze są wyłączone.