Filmy HMP i suche lakiery poślizgowe SFL

Filmy HMP

zapytaj o produkt

gleitmo 300 Wolny od olejów i smarów film smarny, uniwersalny środek smarny na bazie rozpuszczalnika do smarowania w aplikacjach przemysłowych i w gospodarstwach domowych. Stosowany do kalibracji, przełączników i mechanizmów wszelkiego rodzaju, do tworzyw sztucznych, elastomerów, zamków, żaluzji, okuć okiennych, śrub itp.
gleitmo 603 Suchy film smarny do pokrywania części w ilościach masowych. Do pokrywania śrub i nakrętek w ilościach masowych w przemyśle motoryzacyjnym. W celu uzyskania współczynnika tarcia w wąskim zakresie wartości dla wyższych współczynników tarcia.
gleitmo 605 Suchy film smarny do pokrywania części w ilościach masowych. Do pokrywania śrub i nakrętek w ilościach masowych. Do śrub stosowanych do płyt pilśniowych oraz w przemyśle motoryzacyjnym. W celu uzyskania współczynnika tarcia w wąskim zakresie wartości zgodnie z wymaganiami VDA.
gleitmo 615 Suchy film smarny do pokrywania części w ilościach masowych. Do smarowania śrub i nakrętek ze stali nierdzewnej, do śrub samogwintujących, nitów, wkrętów (w tym do płyt wiórowych), o-ringów.
gleitmo 625 Suchy film smarny do pokrywania części w ilościach masowych. Do smarowania śrub i nakrętek ze stali nierdzewnej, do śrub samogwintujących, nitów, wkrętów w tym do płyt wiórowych.
gleitmo 627 Suchy film smarny z PTFE do pokrywania części w ilościach masowych. Do smarowania śrub i nakrętek ze stali nierdzewnej, do śrub samogwintujących, nitów, wkrętów (w tym do płyt wiórowych), w celu uzyskania współczynnika tarcia w wąskim zakresie wartości.
gleitmo 2345 V Suchy film smarny do smarowania elastomerów (o-ringi, uszczelki profilowane, tuleje, sworznie), również w celu zmniejszenia hałasu.
gleitmo HMP 8040 Suchy film smarny do pokrywania części w ilościach masowych (śrub samogwintujących i wkrętów).
gleitmo HMP 8420 Suchy film smarny z ochroną antykorozyjną do pokrywania śrub i nakrętek w ilościach masowych w przemyśle motoryzacyjnym. W celu uzyskania współczynnika tarcia w wąskim zakresie wartości zgodnie z wymaganiami VDA w połączeniu z doskonałą ochroną antykorozyjną przy powłokach cynkowych i stopów cynku.
gleitmo HMP CLEANER Środek czyszczący do suchych filmów HMP. Właściwy do usuwania filmów HMP na niewłaściwie pokrytych śrubach czy do czyszczenia urządzeń aplikacyjnych (wyjątek: gleitmo 603).
gleitmo HMP 9020 Suchy film smarny z MoS2 do smarowania elementów luzem, takich jak śruby, nakrętki, wkręty do blach i sprężyn. Przy zastosowaniu gleitmo HMP 9020 jako pokrycia do śrub ocynkowanych, norma DIN EN ISO 14399 jest spełniona.
gleitmo HMP 9020 K Suchy film smarny z MoS2 do smarowania elementów luzem, takich jak śruby, nakrętki, wkręty do blach i sprężyn. Do galwanizowanych połączeń z wysokimi naprężeniami. gleitmo HMP 9020 K jest zaawansowanym rozwinięciem produktu gleitmo 9020 z podwyższonymi własnościami ochrony antykorozyjnej.
gleitmo HMP 9021 Suchy film smarny z MoS2 do smarowania elementów luzem, takich jak śruby, nakrętki, wkręty do blach i sprężyn. Przy zastosowaniu gleitmo HMP 9021 jako pokrycia do śrub ocynkowanych, norma DIN EN ISO 14399 jest spełniona.

 

 

Suche lakiery poślizgowe oparte na rozpuszczalnikach

zapytaj o produkt

gleitmo 900 Wysychający na powietrzu suchy lakier poślizgowy z MoS2, do suchego smarowania śrub i nakrętek ze stali nierdzewnej, śrub z łbem walcowym, kołków. Stosowany przy obróbce plastycznej na zimno, np. wyciskanie na zimno, jak i w łożyskach w wysokich temperaturach.
gleitmo 920 Wysychający na powietrzu suchy lakier poślizgowy z MoS2, do suchego smarowania śrub, podkładek zabezpieczających, kół zębatych, sworzni, łożysk, prowadnic i do obróbki plastycznej.
gleitmo 960 Wysychający na powietrzu grafitowy suchy lakier poślizgowy do wysokich temperatur, do suchego smarowania połączeń gwintowych, jak również do obróbki plastycznej, np. wyciskania na zimno. Krótkookresowa temperatura stosowania do +600oC. Nie zawiera siarki.
gleitmo 980 Wysychający na powietrzu suchy lakier poślizgowy na bazie PTFE do suchego smarowania szerokiego spektrum skojarzeń par trących z metalu, tworzyw sztucznych czy elastomerów.
gleitmo SFL 9540 Termoutwardzalny suchy lakier poślizgowy z MoS2, do suchego smarowania przekładni, tulei łożyskowych i szpilek, wałków, wrzecion (podnośników). Do optymalizacji docierania, smarowania awaryjnego i „na życie” produktu.
gleitmo SFL 9550 Termoutwardzalny suchy lakier poślizgowy z MoS2, do smarowania elementów na cykl „życia” produktu w połączeniu z doskonałą ochroną antykorozyjną. Jest szczególnie polecany do pokrywania części przy produkcji masowej.
gleitmo SFL 9560 Termoutwardzalny biały suchy film smarny oparty na PTFE, do smarowania metalowych części przy wysokich obciążeniach ściernych, takich jak mechanizmy regulacji (wrzecion i prowadnic) oraz części maszyn wymagających suchego smarowania i dobrej ochrony przed korozją.
gleitmo SFL 9563 Termoutwardzalny suchy film smarny PTFE z dodatkami MoS2, do smarowania na cykl „życia” elementów maszyn przy średnich i wysokich obciążeniach (łożyska ślizgowe, wrzeciona, prowadnice itp.), gdzie wymagane jest suche smarowanie i dobra ochrona przed korozją.
gleitmo SFL 9580 Termoutwardzalny suchy film smarny PTFE z własnościami anti-stick. Wysoce skuteczny film anti-stick do elementów metalowych. Do suchego smarowania części przy niskich obciążeniach.
gleitmo SFL 9680 Wysychający na powietrzu 3 składnikowy suchy film smarny, do suchego smarowania elastomerów (o-ringów, uszczelek). Umożliwia bardzo niski współczynnik tarcia, co ułatwia montaż.

 

 

Suche lakiery poślizgowe oparte na wodzie

zapytaj o produkt

gleitmo 905 Wysychający na powietrzu suchy film smarny z MoS2, do suchego smarowania śrub i nakrętek ze stali nierdzewnej, śrub z łbem walcowym, kołków. Stosowany przy obróbce plastycznej na zimno, np. wyciskanie na zimno.
gleitmo 925 Wysychający na powietrzu suchy film smarny z MoS2, do smarowania śrub, podkładek zabezpieczających, kół zębatych, sworzni, łożysk, prowadnic i do obróbki plastycznej.
gleitmo SFL 9025 Wysychający na powietrzu suchy film smarny z MoS2, do smarowania śrub, podkładek zabezpieczających, kół zębatych, sworzni, łożysk, prowadnic i do obróbki plastycznej.
gleitmo 935 Wysychający na powietrzu suchy film smarny z MoS2, do suchego smarowania nakrętek butli tlenowych, mechanizmów regulujących i śrub.
gleitmo 985 Wysychający na powietrzu suchy film smarny oparty na PTFE, do suchego smarowania metali (łączników), tworzyw sztucznych i elastomerów przy niskich obciążeniach. Pierwsze smarowanie gotowych elementów wtryskowych (krzywki, dźwignie, prowadnice). Nadaje się również do stosowania w przemyśle spożywczym.
gleitmo 2332 V Termoutwardzalny suchy film smarny, do suchego smarowania śrub pracujących w wysokich temperaturach (np. systemy wydechowe samochodów). Ułatwia demontaż po obciążeniu termicznym.
gleitmo SFL 9085 Wysychający na powietrzu suchy film smarny oparty na PTFE, do suchego smarowania metali (łączników), tworzyw sztucznych i elastomerów przy niskich obciążeniach. Pierwsze smarowanie gotowych elementów wtryskowych (krzywki, dźwignie, prowadnice).
gleitmo SFL 9070 Termoutwardzalny suchy film smarny oparty na PTFE do pokrywania różnych kombinacji materiałów, zwłaszcza tworzyw sztucznych, gum, skór. Chroni przed zużyciem i zapobiega efektowi piszczenia (stick-stlip).
gleitmo SFL 9065 Termoutwardzalny suchy film smarny oparty na PTFE, do smarowania na cykl „życia” części, gdzie muszą być spełnione wysokie wymagania odnośnie odporności na zużycie w połączeniu z dobrą ochroną antykorozyjną. Ponadto gleitmo SFL 9065 może być stosowany do pokrywania części masowych (szpilki, wkręty, śruby, sprężyny talerzowe itp.).
gleitmo RLC 3000 Dwuskładnikowy suchy film smarny oparty na PTFE, do suchego smarowania uszczelnień w zastosowaniu z wodą pitną. gleitmo RLC 3000 spełnia wymagania niemieckiej Federalnej Agencji Środowiska (‚UBA’) dla organicznych powłok w aplikacjach z wodą pitną. Do suchego smarowania różnych kombinacji materiałów, np. z metali, tworzyw sztucznych, gumy.
gleitmo RLC 3100 Dwuskładnikowy suchy film smarny oparty na PTFE, do smarowania materiałów z gumy i polimerów. gleitmo RLC 3100 można barwić przy użyciu barwników z grupy: gleitmo Colour, w celu osiągnięcia kolorowych powłok na o-ringach.
gleitmo RLC 4000 Termoutwardzalny film smarny na bazie polisiloksanów do suchego smarowania elastomerów. Poprzez niski współczynnik tarcia, ułatwia montaż komponentów, zwłaszcza O-ringów.
gleitmo Colour Barwniki do produktów z grupy gleitmo SFL. gleitmo Colour są pigmentami barwiącymi do opartych na wodzie produktów SFL (np. gleitmo RLC 3100). Pigment ułatwia identyfikację powłoki na elementach powlekanych i zapewnia jednolite, kolorowe powłoki. Symbole koloru: BL01 – czarny, BU01 – niebieski, GN01 – zielony, RD01 – czerwony, WH01 – biały, YE01 – żółty.

 

Komentarze są wyłączone.