Anticorit RP 4107 S

Anticorit RP 4107 S

 

Anticorit RP 4107 S jest środkiem zapewniającym doskonałą ochronę antykorozyjną stali zimnowalcowanej w zmiennych warunkach klimatycznych oraz w składowaniu i transporcie w otoczeniu mgły solnej. Produkt nie zawiera związków baru.

Anticorit RP 4107 S ma własności tiksotropowe, jest odporny na ściekanie z powierzchni i zapewnia
optymalną stabilność powłoki nawet na powierzchniach pionowych. Anticorit RP 4107 S można usunąć za pomocą neutralnych lub alkalicznych wodorozcieńczalnych środków myjących.

Anticorit RP 4107 S jest stosowany do konserwacji półfabrykatów ze stali zimnowalcowanej, taśm stalowych gorącowalcowanych, wszelkiego rodzaju powierzchni walcowanych na zimno, cynkowanych ogniowo i elektrolitycznie, wyżarzanych, wstępnie fosforanowanych (mikrofosforanowanych) – na czas transportu lub podczas składowania na zewnątrz pod zadaszeniem, gdy istnieją szczególnie wysokie wymagania dotyczące ochrony antykorozyjnej.

Anticorit RP 4107 S może być składowany w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od -20 do
+40°C do 3-ch lat. Przy dłuższym przechowywaniu produktu, może dojść do oddzielenia dodatków tiksotrpowych. Pierwotną jakość odtwarza się przez wymieszanie.

Wersja tego środku w niższej lepkości (12 cSt / 40ºC) Anticorit RP 4107 LV jest przeznaczona do mycia
taśm stalowych oraz matryc od brudu przed tłoczeniem.

 

Gęstość w temperaturze 15°C : 887 kg/m3 [DIN 51 757]

Lepkość w temperaturze 20°C : 145 mm2/s [DIN 51 562-1]

Lepkość w temperaturze 40°C : 36 mm2/s [DIN 51 562-1]

Komentarze są wyłączone.