Obróbka plastyczna

Środki smarne do obróbki plastycznej mieszalne z wodą

zapytaj o produkt

Renoform EMS 1265 Wodorozcieńczalny olej przeznaczony do trudnych operacji tłoczenia.

Opakowanie: 50kg, 200kg

Renoform MBW (grupa) Do ciągnienia i głębokiego ciągnienia stali.

Produkt: Renoform MBW 2755+

Opakowanie: 205l.

Renoform DSW 2012
Syntetyczne środki smarne z przeznaczeniem do głębokiego tłoczenia stali.

Opakowanie: 205l.

 

 

Środki smarne do obróbki plastycznej niemieszalne z wodą

zapytaj o produkt

Renoform MCO (grupa) Środki stosowane przy ciągnieniu zawierające polarne dodatki. Dobra ochrona antykorozyjna wszystkich materiałów.

Produkty: Renoform MCO 3028 (205l.), Renoform MCO 3802-SN (20l., 205l.)

Renoform MZAN / HBO (grupa) Oleje przeznaczone do tłoczenia, wykrawania dokładnego oraz do ciągnienia rur.

Produkty: Renoform MZAN 54, Renoform MZAN 72, Renoform HBO 1514, Renoform HBO 962/2

Opakowanie: 20l., 205l.

Renoform WO 51 Nabłyszczające oleje do walcowania stali i metali kolorowych.

Opakowanie: 205l.

 

 

Pasty ciągarskie do obróbki plastycznej metali

zapytaj o produkt

Renoform SB 2 Środek smarny do ciągnienia drutu.

Opakowanie: 160kg

Renoform  HBT 581/3 Środki smarne stosowane przy ciągnieniu ze stałymi substancjami smarnymi i/lub z dodatkami EP.

Opakowanie: 25kg

 

 

Odparowujące środki do obróbki plastycznej

zapytaj o produkt

Lubsec AP 3 Oleje przeznaczone do tłoczenia oraz wykrawania taśm stalowych i aluminiowych.

Opakowanie: 60l.

Lubsec AL (grupa) Oleje przeznaczone do tłoczenia oraz wykrawania aluminium.
Lubsec HP 248 Oleje przeznaczone do tłoczenia oraz wykrawania taśm stalowych.

Opakowanie: 200l.

Lubsec TH (grupa) Oleje przeznaczone do tłoczenia oraz wykrawania taśm stalowych, odparowywalne podczas zgrzewania, spawania.
Renoform TD 2010 Odparowujący środek smarny do operacji formowania (profilowanie, gięcie,ciągnienie) i cięcia cienkich blach z metali nieżelaznych (szczególnie aluminium i stopy aluminium), nie zawierający chloru i siarki. Jest całkowicie termo-odtłuszczany (wyżarzanie bez pozostałości). Nie pozostawia plam na elementach w czasie magazynowania pod zadaszeniem.

Opakowanie: 205l.

Renoform UBO 377 (grupa), Renoform LVO 377/13 Odparowujące oleje przeznaczone do kształtowania (tłoczenia, profilowania) oraz wykrawania cienkich blach wykonanych ze wszystkich materiałów (stal, aluminium, metale nieżelazne). Zalecana odpowiednia wentylacja miejsca pracy.

Produkty: Renoform UBO 377/13 (205l.), Renoform UBO 377/19 (205l.), Renoform UBO 377/5 (20l., 205l.), Renoform LVO 377/13 (20l.)

 

 

Oleje i ciecze hartownicze

zapytaj o produkt

Thermisol QB 46 Oleje do hartowania beznalotowego. Doskonale współpracują z solnymi piecami hartowniczymi. Łagodny proces chłodzenia zapewnia niską skłonność do odkształcania.

Opakowanie: 205l.

Thermisol QH (grupa) Szybkochłodzące oleje hartownicze wysokiej odporności termicznej. Nie zawierają chloru ani polichlorodwufenyli. Przeznaczone głównie do obróbki cieplnej węglowych i stopowych stali konstrukcyjnych i narzędziowych.

Produkty: Thermisol QH 25, Thermisol QH 40, Thermisol QH 55, Thermisol QH 120

Opakowanie: 205l. / dodatkowo: Thermisol QH 40 (20l.)

Thermisol QZS 550 Polimerowy środek chłodzący stosowany w rozcieńczeniu z wodą o koncentracji pomiędzy 2% a 25%, przeznaczony do hartowania stali i metali nieżelaznych za wyjątkiem stali narzędziowej.

Opakowanie: 205l.

Komentarze są wyłączone.