Smary

Smary do łożysk (do +140oC)

zapytaj o produkt

LAGERMEISTER 3000 PLUS Bardzo odporny na wodę smar z dodatkami EP do wysokich obciążeń przy smarowaniu długookresowym, zalecany dla wszystkich łożysk ślizgowych i tocznych, wysoko obciążonych dynamicznie np. w przemyśle, maszynach budowlanych i rolniczych. Zapewnia doskonałą odporność na wodę (również słoną), a także bardzo dobre właściwości adhezyjne.

Opakowanie: 500g, 25kg

LAGERMEISTER BF Długookresowe uniwersalne smary z dodatkami EP na bazie oleju mineralnego do łożysk tocznych i ślizgowych stosowane w inżynierii ogólnej, przemyśle chemicznym i maszyn budowlanych. Do zmiennych obciążeń i prędkości.

Produkty: LAGERMEISTER BF 1 (brązowy), LAGERMEISTER BF 2 (żółtawy)

Opakowanie 500g / dodatkowo: LAGERMEISTER BF 2 (15kg)

LAGERMEISTER CA 95/100 N Odporny na wodę smar z grafitem do smarowania podwodnego łożysk tocznych i ślizgowych dźwigów, śluz i jazów, dużych łańcuchów zębatych, elementów zamykających w oczyszczalniach ścieków, wyciągarek linowych pogłębiarek itp.
LAGERMEISTER EP 2 Długookresowy smar z dodatkami EP na bazie oleju mineralnego, do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych poddanych wysokim oraz udarowym obciążeniom wraz z podwyższonymi temperaturami np. w inżynierii ogólnej, przemyśle chemicznym, stalowym, maszyn budowlanych i motoryzacyjnym.

Opakowanie: 500g, 180kg

LAGERMEISTER SL / SLG Wielozadaniowe smary litowe na bazie oleju mineralnego, do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych wszelkiego rodzaju maszyn budowlanych i przenośników pracujących w normalnym zakresie temperatur. Odpowiedni jako smar uszczelniający i do podwozi.

Produkty: LAGERMEISTER SL (beżowy), LAGERMEISTER SLG (szaro-czarny)

LAGERMEISTER TS Półsyntetyczny wysokojakościowy smar do łożysk tocznych i ślizgowych w trudnych warunkach pracy. Szczególnie polecany do wysokich obciążeń i niskich prędkości obrotowych. Pozwala na wydłużenie okresów przesmarowań w porównaniu do konwencjonalnych smarów. Posiada bardzo dobre właściwości adhezyjne.

Opakowanie: 400g, 25kg

LAGERMEISTER WHS 2002 Wysokojakościowy smar z dodatkami EP oraz białymi stałymi substancjami smarnymi na bazie oleju mineralnego do łożysk tocznych i ślizgowych pracujących w ekstremalnych warunkach (kurz, woda, wibracje), np. przenośniki, maszyny budowlane, maszyny przy materiałach wsadowych. Stosowany do smarowania prowadnic wodzikowych  z tworzyw sztucznych teleskopów dźwigów.
STABYL HD Smar na bazie oleju mineralnego do wysokich obciążeń z dodatkami EP, do wysoko obciążonych łożysk tocznych w ekstremalnych warunkach pracy, stosowany w przemyśle budowy maszyn, cementowym i surowców (materiałów wsadowych).

Opakowanie: 25kg

STABYL L 120 Wielozadaniowy smar z dodatkami EP na bazie oleju mineralnego do łożysk tocznych i ślizgowych poddanych wysokim obciążeniom, wahaniom temperatur oraz ekstremalnym temperaturom otoczenia, szczególnie w przemyśle chemicznym, hydrotechnicznym i dla maszyn budowlanych.
STABYL L-TS MO Półsyntetyczny smar do wysokich obciążeń z dodatkami MoS2, do łożysk tocznych i ślizgowych w trudnych warunkach pracy. Szczególnie zalecany do wysokich obciążeń i niskich prędkości obrotowych. Pozwala na wydłużenie okresów przesmarowań w porównaniu do konwencjonalnych smarów.

Opakowanie: 500g

STABYL MO 500 Długookresowy smar z dodatkami MOS2 do łożysk tocznych i ślizgowych dla wszystkich typów mechanizmów przy pracy ciągłej pod dużym obciążeniem (przemysł maszynowy, chemiczny motoryzacyjny, hutniczy, maszyny budowlane).
STABYL TA Biały wysokowydajny smar do smarowania wysięgników teleskopowych. Półsyntetyczny smar bazujący na zagęszczaczu litowym.

 

 

Smary do łożysk (ekstremalne temperatury)

zapytaj o produkt

LAGERMEISTER CX EP 2 Smar kompleksowo-wapniowy na bazie oleju mineralnego, do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych wszystkich typów maszyn, w szczególności działających w warunkach wysokiego obciążenia i temperatury, wilgotności lub przy obecności wody, jak również, gdy istnieje niebezpieczeństwo korozji ciernej.
LAGERMEISTER LX EP 2 Długookresowy smar z dodatkami EP na bazie oleju mineralnego, do smarowania wysoko obciążonych łożysk ślizgowych i tocznych we wszystkich typach maszyn, zwłaszcza w trudnych warunkach, takich jak wysokie obciążenia czy podwyższona temperatura.

Opakowanie: 25kg

LAGERMEISTER XXL Specjalny długookresowy smar na bazie oleju mineralnego z ekstremalnie szerokim spektrum zastosowań. Nadaje się idealnie do smarowania wysoko obciążonych łożysk ślizgowych i tocznych we wszystkich rodzajach maszyn, zwłaszcza w trudnych warunkach eksploatacyjnych, pod wysokimi obciążeniami oraz wysokimi temperaturami. Pozwala zmniejszyć ilość środków smarnych oraz wydłużyć okresy dosmarowań.

Opakowanie: 400g, 25kg

STABYL 300 AL Smar aluminiowo-kompleksowy z dodatkami EP oraz grafitem na bazie oleju mineralnego do łożysk tocznych i ślizgowych, wysoko obciążonych prowadnic, gdzie występują wysokie oraz zmienne temperatury, np. w przemyśle surowcowym, hutniczym, chemicznym, w zakładach spiekania materiałów, kalandrach, wytłaczarkach.

Produkty: STABYL 300 AL 1, STABYL 300 AL 2

STABYL AX Smar aluminiowo-kompleksowy z dodatkami EP. Uniwersalny smar do wielu zastosowań przy najwyższych obciążeniach, wysokich i zmiennych temperaturach. Szczególnie nadaje się do centralnych układów smarowania z długimi przewodami zasilającymi oraz małymi przekrojami.

Produkty: STABYL AX 1 (400g), STABYL AX 2 (500g)

STABYL EHT 2 Wysokotemperaturowy długookresowy smar syntetyczny do wysoko obciążonych łożysk tocznych i ślizgowych poddanych wysokim obciążeniom mechanicznym i termicznym np. instalacje do suszenia, w urządzeniach do transportu i przenośnikach, w prostownicach rozciągających (obróbka plastyczna).

Opakowanie: 5kg

STABYL EOS E 2 Pełnosyntetyczny wysokojakościowy smar, specjalnie opracowany do stosowania w elektrowniach wiatrowych, do smarowania wysoko obciążonych łożysk tocznych i ślizgowych we wszystkich rodzajach turbin wiatrowych. Posiada szeroki zakres temperatury pracy, wysoką odporność mechaniczną oraz przenoszenie obciążeń, zapewnia doskonałą ochronę przed korozją. Może być stosowany zarówno do smarowania łożysk wirnika, jak również do łożysk łopat oraz gondoli / uwzględniono specyfikacje producentów /

Dopuszczenia/Rekomendacje: General Electric, IMO, Jungblut wind elements, KENERSYS, ThyssenKrupp Rothe Erde, ZS Schmieranlagen

STABYL LT 50 Pełnosyntetyczny smar niskotemperaturowy do łożysk tocznych i ślizgowych w niskich temperaturach. Spełnia wymagania TL-VW 778 wer.A

Opakowanie: 400g, 5kg

STABYL LX 460 SYN Syntetyczny wysokowydajny smar, przeznaczony do użycia w elektrowniach wiatrowych.
STABYL MPL 1 Syntetyczny smar bazujący na wysokojakościowym kompleksie zagęszczacza wapniowo-litowego. Bardzo dobre właściwości antykorozyjne, odporny na utlenianie i zużycie.
URETHYN 160 Smar wysokotemperaturowy na bazie oleju mineralnego z doskonałą ochroną antykorozyjną, do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych w trudnych warunkach pracy w przemyśle chemicznym, stalowym, budowy maszyn oraz górniczym. Do stosowania w wentylatorach, silnikach elektrycznych, łożyskach kół samochodowych, łożyskach sprzęgła, łożyskach dekanterów, elementach tocznych suszarni itp.
URETHYN CC 2-1 Smar dla hutnictwa zgodnie z SEB 181 255, do łożysk tocznych i ślizgowych pracujących w wysokich temperaturach i wilgotności, np. łożyskowanie rolek przy ciągłym odlewaniu stali, a także w hutnictwie oraz przemyśle surowcowym.
URETHYN E 2 Wysokotemperaturowy pełnosyntetyczny smar polimocznikowy. Smarowanie długookresowe lub „na życie” produktu, wysokoobciążonych termicznie łożysk tocznych i ślizgowych w przemyśle chemicznym, tekstylnym, w urządzeniach transportujących i suszarniach, jak również w instalacjach KTL w przemyśle motoryzacyjnym.

Opakowanie: 400g, 5kg, 25kg

URETHYN E/M Półsyntetyczny wysokotemperaturowy smar polimocznikowy. Długookresowe smarowanie łożysk tocznych i ślizgowych np. łożysk silników elektrycznych w maszynach włókienniczych, łożysk wentylatorów w suszarniach i piecach, łożysk wrzecion. Do smarowania tworzyw sztucznych i elastomerów, uszczelek i uszczelnień.

Produkty: URETHYN E/M 1, URETHYN E/M 2

Opakowanie: 400g / dodatkowo: URETHYN E/M 2 (5kg)

URETHYN HG 0 Syntetyczny smar polimocznikowy o ekstremalnie szerokim zakresie temperatur stosowania ze stałymi dodatkami smarnościowymi, do smarowania wysoko obciążonych sworzni, zawiasów i innych połączeń złącznych. Zapewnia długotrwałe smarowanie powierzchni ślizgowych stal/stal poddanych dużym wahaniom temperatur gwarantując bardzo dobrą ochronę przed korozją. szczególnie nadaje się do smarowania spieków metali oraz wysoko obciążonych łożysk tocznych i ślizgowych w bardzo niskich temperaturach. Przetłaczalność w centralnych układach smarowania została przetestowana do -50oC.
URETHYN LT 60 Niskotemperaturowy pełnosyntetyczny smar polimocznikowy, do łożysk tocznych i ślizgowych, prowadnic, przekładni otwartych w urządzeniach pracujących w niskich temperaturach np. maszyny i urządzenia działające na zewnątrz w okresie zimowym, kolejki linowe, instalacje transportowe w magazynach chłodniczych, schody zewnętrzne. Nadaje się także do szybkoobrotowych łożysk tocznych.

Opakowanie: 1kg

URETHYN XHD 2 Miękki, w pełni syntetyczny smar polimocznikowy do ekstremalnych warunków, takich jak zmienne prędkości, temperatury czy obciążenia. URETHYN XHD 2 jest szczególnie zalecany do wielkogabarytowych łożysk generatorów turbin wiatrowych oraz silnie obciążonych termicznie i mechanicznie łożysk w różnych zastosowaniach przemysłowych.
URETHYN MP Wysokotemperaturowe smary polimocznikowe oparte na olejach mineralnych, do łożysk tocznych i ślizgowych w wysokich temperaturach, np. smarowanie „na życie” łożysk tocznych w maszynach elektrycznych, łożysk wentylatorów, łożysk rolek przy ciągłym odlewaniu stali.

Produkty: URETHYN MP 1 (25kg, 185kg), URETHYN MP 2 (5kg, 15kg, 45kg, 185kg)

EASYMESH HTS Pełnosyntetyczny, wysokowydajny, nietopiący się smar do przekładni i łożysk w wysokich temperaturach. Cechuje się brakiem punktu kroplenia, bardzo niską separacją oleju w wysokich temperaturach, a także bardzo niskim stopniem odparowania oleju bazowego. Barwa czerwona.

 

 

Smary plastyczne przyjazne dla środowiska

zapytaj o produkt

LAGERMEISTER ECO 2 Przyjazny dla środowiska wielozadaniowy syntetyczny smar z dodatkami EP do otwartych punktów smarowania w maszynach budowlanych i urządzeniach rolniczych, takich jak liny stalowe, małe otwarte przekładnie, łożyska ślizgowe, śruby pociągowe, prowadnice i łożyska toczne, które wymagają smaru przyjaznego dla środowiska.
STABYL ECO 00 Przyjazny dla środowiska płynny syntetyczny smar z dodatkami EP do centralnych układów smarowania, także w niskich temperaturach, np. pojazdów komercyjnych wszelkiego typu (autobusy, ciężarówki, maszyny budowlane).
STABYL ECO EP 2 Przyjazny dla środowiska uniwersalny syntetyczny smar z dodatkami EP do wysoko obciążonych łożysk tocznych i ślizgowych w przemyśle maszynowym, urządzeniach hydrotechnicznych, w żegludze śródlądowej oraz w obszarach miejskich (oczyszczalnie ścieków). Do traconych układów smarowania, gdzie nadmiar smaru może przeniknąć do gleby lub wód gruntowych.

Opakowanie: 180kg

STABYL ECO S 12 Przyjazny dla środowiska uniwersalny syntetyczny smar z dodatkami EP do wysoko obciążonych łożysk tocznych i ślizgowych w przemyśle maszynowym, urządzeniach hydrotechnicznych, oczyszczalniach ścieków oraz gdzie występuje zagrożenie zanieczyszczenia wody, wód gruntowych i gleby przez ropopochodne produkty mineralne.

Produkty: STABYL ECO S 12 (25kg), STABYL ECO S 12 G (czarno-szary)

Opakowanie: 25kg

 

 

Syntetyczne smary do specjalnych aplikacji

zapytaj o produkt

gleitmo 577 Specjalne smary plastyczne oparte na syntetycznym oleju i specjalnie dobranych białych dodatkach gleitmo w celu zmniejszenia tarcia i zużycia par materiałów: tworzywo sztuczne/tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne/metal i guma-elastomery/metal. Smary gleitmo 577 są wykorzystywane do o-ringów, uszczelnień, elementów regulacji z tworzywa sztucznego oraz pierścieni uszczelniających amortyzatorów.

Produkty: gleitmo 577 A (spełnia wymagania VW TL 52 160 opakowanie: 45kg), gleitmo 577 C

 

 

Silikonowe smary do specjalnych aplikacji

zapytaj o produkt

CHEMPLEX SI 300 Niskotemperaturowy smar silikonowy, do stosowania w urządzeniach precyzyjnych, elektrycznych i elektronicznych, do skojarzeń tworzywo/tworzywo lub elastomer/metal, np. w elastycznych połączeniach guma/metal. Zalecane dla wzmocnienia efektu uszczelniającego i smarnego uszczelnień obrotowych wałów, pierścieni uszczelniających, o-ringów oraz innych uszczelnień.

Produkty: CHEMPLEX SI 300 heavy, CHEMPLEX SI 300 medium

CHEMPLEX SI 400 Wysokotemperaturowy smar silikonowy dla lekko oraz normalnie obciążonych łożysk tocznych i ślizgowych, np. w silnikach elektrycznych, wentylatorach, suszarkach, urządzeniach sterujących i urządzeniach gospodarstwa domowego, jak również do prowadnic, połączeń oraz lekko obciążonych łańcuchów transportowych.

Produkty: CHEMPLEX SI 400 light, CHEMPLEX SI 400 medium

CHEMPLEX SI 410 medium Smar silikonowy z zagęszczaczem wapniowym do smarowania lekko obciążonych łożysk, zwłaszcza do nalewaków piwa, zaworów, o-ringów oraz podobnych punktów smarnych.
CHEMPLEX SI 511 Wysokotemperaturowe smary silikonowe z zagęszczaczem polimocznikowym, do stosowania w aplikacjach wysokotemperaturowych, takich jak piasty kół wózków w cegielniach, wentylatory gorącego powietrza, przenośniki i zawiasy drzwi w suszarniach pieców, odlewniach, w urządzeniach sterowania i monitoringu, w urządzeniach wulkanizacyjnych.

Produkty: CHEMPLEX SI 511 fluid, CHEMPLEX SI 511 medium, CHEMPLEX SI 511 heavy

CHEMPLEX SI-LK 2 Specjalny kompleksowo-litowy smar silikonowy. Szczególnie nadaje się do długookresowego smarowania skojarzeń stal/tworzywo, tworzywo/tworzywo, oraz stal/guma. Dobre przenoszenie obciążeń ze względu na zawartość białych substancji smarujących.
SILICONFETT 300 MITTEL/BLQ Niskotemperaturowy smar silikonowy polecany do łożysk ślizgowych mostów, powierzchni ślizgowych oraz innych skojarzeń ślizgowych tworzywo/metal.

 

 

Smary do ekstremalnych temperatur odporne chemicznie

zapytaj o produkt

gleitmo 591 Środek smarny oparty na PFPE/PTFE do ekstremalnych temperatur do łożysk tocznych i ślizgowych np. wentylatory, silniki, łańcuchy transportowe.

Opakowanie: 1kg

gleitmo 593 Środek smarny oparty na PFPE/PTFE do ekstremalnych temperatur do wolnoobrotowych łożysk tocznych, w przenośnikach łańcuchowych w zakładach włókienniczych, w suszarniach i emaliowanych piecach.

 

 

Smary do pojazdów i infrastruktury kolejowej

zapytaj o produkt

LOCOLUB TMGG 516
Opakowanie: 18kg, kpl:48szt (21kg)
LOCOLUB ECO Przyjazny dla środowiska syntetyczny środek smarny do obrzeży kół w pojazdach szynowych oraz suwnic.

Opakowanie: 45kg

TRAMLUB F 234 MOD 2 Przyjazny dla środowiska półsyntetyczny środek smarny do obrzeży kół w pojazdach szynowych.

Opakowanie: 45kg

TRAMLUB 384 G Przyjazny dla środowiska syntetyczny półpłynny smar do powierzchni ślizgowych rozjazdów na kolei, w metrze, kolejach regionalnych, tramwajach i kolei przemysłowej.

Opakowanie: 15kg

 

 

Smary półpłynne

zapytaj o produkt

GEARMASTER LI 400 Półsyntetyczny, półpłynny smar przekładniowy do przekładni silników w elektronarzędziach oraz obrabiarkach, jak również do wszelkiego rodzaju małych przekładni.

Opakowanie: 25kg

GEARMASTER LXG 00 W pełni syntetyczny, półpłynny smar przekładniowy do smarowania przekładni o dużych mocach oraz jako smar uszczelniający do amortyzatorów.

Opakowanie: 1kg, 5kg

GEARMASTER ZSA Półpłynny smar oparty na bazie mineralnej, do smarowania wszystkich punktów smarnych w pojazdach komercyjnych, które są smarowane za pomocą centralnych układów smarowania.

Opakowanie: 5kg

LAGERMEISTER HDG 00 Wysokojakościowy smar  na bazie oleju mineralnego z dodatkami EP oraz stałymi dodatkami smarnymi. Półpłynny smar z dodatkami do smarowania elementów maszyn w obszarze tarcia mieszanego/granicznego, takich jak rolki i łożyska ślizgowe poddane wysokim obciążeniom, obciążeniom udarowym, wibracjom czy też ruchom oscylacyjnym. Jest szczególnie zalecany w miejscach, gdzie występuje wysoka wilgotność czy też bryzgi wody.
URETHYN GE 00 Pełnosyntetyczny półpłynny smar polimocznikowy do szybkoobrotowych małych przekładni. Charakteryzuje się wysoką stabilnością mechaniczną i termiczną, jak również kompatybilnością z uszczelnieniami i neutralnością wobec metali lekkich i nieżelaznych.

 

 

Komentarze są wyłączone.