Obróbka metali

Środki chłodząco smarujące do obróbki skrawaniem, mieszalne z wodą, uniwersalnego zastosowania

zapytaj o produkt

Ecocool 68 CF 3 Biostabilna, półsyntetyczna mikroemulsja nowej generacji. Ecocool 68 CF3. Nie zawiera biocydów. Uniwersalne zastosowanie w procesach obróbki skrawaniem i obróbki szlifierskiej. Stosowana do obróbki różnego rodzaju stopów żelaza, aluminium oraz innych metali kolorowych. Chłodziwo o znacznej żywotności i wysokiej zdolności do ochrony antykorozyjnej oraz bardzo dobrych własnościach myjących. Ecocool 68 CF3 współpracuje również z bardzo twardymi wodami.

Opakowanie: 20l., 205l.

Ecocool R2510 N PL Biostabilna, półsyntetyczna emulsja chłodząca do szlifowania i obróbki normalnej stali, staliwa, żeliwa oraz niskostopowego aluminium, zawierająca bezchlorowe dodatki smarnościowe typu EP, o wysokiej stabilności pH oraz biostabilności i własnościach separowania ścieru i grafitu.

Opakowanie: wyłącznie w ilościach hurtowych

Ecocool R-2030 MB PL Biostabilna, półsyntetyczna emulsja do uniwersalnej i trudnej obróbki oraz do szlifowania różnorodnych stopów metali, o bardzo dobrych własnościach smarujących i myjących oraz wysokiej stabilności.

Opakowanie: 20l.

Ecocool MK 3 Standardowa makroemulsja obróbcza o wysokiej zawartości oleju mineralnego, stosowana do obróbki stali, żeliwa i metali nieżelaznych oraz do walcowania i obróbki wiórowej. Doskonała smarność i zabezpieczenie narzędzia przy zastosowaniu emulsji na piłach. Zalecane stężenie 3-10% przy obróbce w warunkach podstawowych. Nie zawiera chloru.
Opakowanie: 20l., 205l.

 

 

Specjalne emulsje do obróbki aluminium i stali wysokostopowych

zapytaj o produkt

Ecocool S 761 B Półsyntetyczna emulsja obróbcza przeznaczona do obróbki stopów aeronautycznych, w tym stopów aluminium i tytanu, stali nierdzewnych, inconel. Posiada dopuszczenia koncernów lotniczych. Doskonałe własności smarne, kompatybilność z różnymi metalami, bardzo wysoka biostabilność. Współpracuje z miękkimi wodami, brak skłonności do pienienia.

Opakowanie: 205l.

Ecocool PHHAL Półsyntetyczna emulsja do trudnych obróbek, o znacznej zawartości dodatków smarnościowych typu EP, stosowana do szerokiej obróbki stopów aluminium, stali specjalnych oraz stopów tytanu i niklu. Nie zawiera boru oraz biocydów.

Opakowanie: 60l., 205l.

Ecocool R-TN 2525 HP RR Półsyntetyczna emulsja chłodząca o niskiej zawartości oleju mineralnego, stosowana do obróbki normalnej i trudnej oraz do szlifowania stali, stopów Ti, Ni oraz Al. Emulsja do wysokich ciśnień (>100 ba), o doskonałej smarności i wysokiej stabilności pH oraz biostabilności.

Opakowanie: 205l.

Ecocool S-ALU Półsyntetyczna ciecz obróbcza stosowana zarówno w procesach obróbki skrawaniem, jak i do szlifowania stopów aluminium, stopów miedzi oraz stopów specjalnych (inconele). Odpowiednia także do bardzo miękkich wód, nie pieni się i jest trwała biologicznie. Produkt przyjazny dla środowiska naturalnego.

Opakowanie: 205l.

 

 

Specjalne emulsje do obróbki miedzi, brązu i mosiądzu

zapytaj o produkt

Ecocool 2520 Wysokojakościowa emulsja półsyntetyczna o niskiej zawartości oleju mineralnego, lecz wysokiej smarności (dodatki EP). Stosowana do szlifowania i ogólnej obróbki miedzi, mosiądzu, aluminium, stali i żeliwa.

Opakowanie: 20l., 205l.

 

 

Specjalne emulsje do obróbki żeliwa

zapytaj o produkt

Ecocool R-HCM Półsyntetyczna emulsja chłodząca zawierająca olej mineralny, stosowana do obróbki różnych typów żeliwa i innych stopów odlewniczych oraz stali i aluminium. Specjalnie przydatna do miękkich wód, posiada własności przeciwpienne. Szczególnie wysoką wydajność w operacjach szlifowania, dobre właściwości zwilżające i chłodzące.

Opakowanie: 205l.

 

 

Specjalne emulsje obróbcze niezawierające boru

zapytaj o produkt

Ecocool ALUSTAR BF Półsyntetyczna emulsja obróbcza o neutralnym odczynie pH stosowana do obróbki wszystkich stopów aluminium. Szczególnie zalecana dla miękkich wód.

Opakowanie: 205l.

Ecocool TN 2525 HPBFH Półsyntetyczna emulsja chłodząca o niskiej zawartości oleju mineralnego i nie zawierająca boru, stosowana do obróbki normalnej i trudnej oraz do szlifowania stali, stopów Ti, Ni oraz Al. Emulsja do wysokich ciśnień (>100 ba), o doskonałej smarności i wysokiej stabilności pH oraz biostabilności.

Opakowanie: 205l.

Ecocool MK 6 Emulsja o wysokiej zawartości oleju mineralnego i znacznej biostabilności, do skrawania stopów żelaznych i metali kolorowych.

Opakowanie: 20l., 205l.

 

 

Pełnosyntetyczne, wodorozcieńczalne ciecze obróbcze

zapytaj o produkt

Ecocool S 69 CF Pełnosyntetyczna ciecz obróbcza o wysokiej zawartości dodatków smarnościowych i przeciwzużyciowych (EP i AW) stosowana do szlifowania stali i twardych metali. Nadaje się również do szlifowania spieków metali oraz cięcia kryształów i szkła.

Opakowanie: 20l.

Ecocool S CO 5 Pełnosyntetyczna ciecz obróbcza o wysokiej smarności i własnościach przeciwzużyciowych stosowana do szlifowania twardych metali, węglików. Zapobiega rozpuszczaniu się kobaltu w chłodziwie.

Opakowanie: 20l., 210kg

Ecocool CGF ND Pełnosyntetyczna ciecz obróbcza do szybkoobrotowego, dokładnego szlifowania stali chromoniklowych i innych stopów żelaza. Brak skłonności do pienienia i emisji mgły. Doskonała ochrona antykorozyjna i zdolność do separowania ścieru.

Opakowanie: 205l.

Ecocool S-FC Pełnosyntetyczna ciecz obróbcza stosowana zarówno w procesie obróbki skrawaniem, jak i do szlifowania stopów żelaza. Odpowiednia także do bardzo miękkich wód. Brak pienienia i niska skłonność do emisji mgły, wysoka trwałość biologiczna. Ecocool S-FC jest przyjazny dla środowiska naturalnego.

Opakowanie: 20l., 205l.

 

 

Środki pomocnicze do pielęgnacji i konserwacji emulsji obróbczych

zapytaj o produkt

Ecocool AKTIV 2215 Koncentraty regulujące do mieszalnych z wodą środków chłodzących. Zawierają emulgatory, środki alkalizujące, inhibitory korozji, itp.

Opakowanie: 20l.

Renoclean SMC Środek myjąco – dezynfekujący działający systemowo, optymalnie dobrany do mieszalnych z wodą emulsji chłodzących serii Ecocool

Opakowanie: 4l., 20l., 205l.

Antisept E12 Środki pielęgnujące i wzmacniające odporność biologiczną wodorozcieńczalnych emulsji chłodzących, optymalne dla serii Ecocool.

Opakowanie: 20l.

Antifoam Środki przeciwpienne, dopasowane synergicznie do wodnomieszalnych emulsji chłodzących serii Ecocool.

Produkty: Antifoam 46 (5l., 20kg), Antifoam 100 (1kg)

Renoclean Hand Protect PRO Grupa środków higienicznych do ochrony i pielęgnacji skóry człowieka, stosowanych przy pracy z chłodziwami obróbczymi

Produkty: Renoclean Hand Protect PRO (2l, 100ml), Renoclean Hand Wash Intensive (250ml)

 

 

Środki chłodząco smarujące do obróbki skrawaniem niemieszalne z wodą, bezchlorowe

zapytaj o produkt

Ecocut HFN/LE (grupa) Oleje ogólnego zastosowania do obróbki metali kolorowych, żeliwa i stali. Dostępne w różnych klasach lepkości.

Produkty: Ecocut HFN 10 LE (20l., 205l.), Ecocut HFN 13 LE (205l.),  Ecocut HFN 16 LE (20l., 205l.),  Ecocut HFN 32 LE (205l.),  Ecocut HFN 46 LE (20l., 205l.)

Ecocut 628 LE Oleje uniwersalnego zastosowania do wszystkich procesów obróbki kół zębatych, do dłutowania, wiórkowania, frezowania obwiedniowego i szlifowania

Opakowanie: 205l.

Ecocut 700 (grupa) Oleje do głębokich wierceń, szczególnie nadają się do obróbki trudnoskrawalnych stali Cr-Ni.
Ecocut 800/8000 (grupa) Oleje do przeciągania. Specjalne oleje dla obróbki nierdzewnych stali, w szczególności nadają się do pionowego i poziomego przeciągania uzębień i rowków klinowych.
Ecocut HSG (grupa) Specjalne oleje szlifierskie do rowków, wgłębnego szlifowania kół zębatych i narzędzi.

Produkty: Ecocut HSG 211 LE, Ecocut HSG 3032, Ecocut HSG 915 LE

Opakowanie: 205l.

Ecocut HFNUNI Specjalne oleje do szlifowania kół zębatych oraz szlifowania głębokiego. Stosowane również do obróbki skrawaniem o zdefiniowanej geometrii ostrza.

Produkty: Ecocut HFN 13 LE UNI

Opakowanie: 205l.

Ecocut HFN 16 LE Specjalny olej do obróbki skrawaniem magnezu i jego stopów.

Opakowanie: 20l., 205l.

Ecocut HON 15 Oleje do honowania i obróbki wykańczającej stopów stali, żeliwa i aluminium. Nadają się także do honowania otworów

Opakowanie: 205l.

 

 

Biodegradowalne oleje obróbcze

zapytaj o produkt

Plantocut 10 SR Szybko biodegradowalne oleje chłodząco-smarujące na bazie estrów. Uniwersalnie stosowane dla wszystkich materiałów

Opakowanie: 180kg

 

 

Oleje do skąpego smarowania

zapytaj o produkt

Planto Mikro (grupa) Zastosowanie w systemie skąpego smarowania procesu obróbczego, wysoki udział dodatków EP, przeznaczone do obróbki wszystkich materiałów. Syntetyczne estry na bazie naturalnych olejów bazowych.

Produkty: Panto Mikro 40-SR, Planto Mikro 830 S-CS

Opakowanie: 20l.

Ecocut Mikro Plus 20 Zastosowanie w systemie skąpego smarowania procesu obróbczego, wysoki udział dodatków EP, przeznaczone do obróbki wszystkich materiałów. Produkt na bazie modyfikowanych alkoholi tłuszczowych.

Opakowanie: 1l., 5l., 20l., 170kg

 

Komentarze są wyłączone.