Anticorit BW 366

Anticorit BW 366

Wysokojakościowy woskowy środek antykorozyjny o barwie brązowej, wolny od baru, zawierający rozpuszczalnik o klasie niebezpieczeństwa pożarowego – ‚zapalny’.

Anticorit BW 366 jest tiksotropowym (nie ściekającym) środkiem o doskonałej przyczepności nawet na powierzchniach skośnych.

Zakres stosowania: podwozia samochodów oraz elementy nadwozia, konserwacja półwyrobów również w okresie magazynowania, zabezpieczenie form odlewniczych oraz narzędzi, konserwacja maszyn i urządzeń w okresach przestoju w przemyśle budowlanym i rolniczym.

Produkt w postaci płynnej nanoszony jest za pomocą wałka lub pędzla. Stosowanie natrysku wymaga zachowania szczególnej ostrożności i stosowania przepisów BHP. Przy długotrwałym składowaniu produktu, właściwości tiksotropowe powodują lekkie zagęszczenie produktu (zagęszczenie usuwa się mechanicznie).

 

Gęstość w temperaturze 15o875 kg/m3 [DIN51757]

Temperatura zapłonu 40oC [DIN ISO 2592]

Masa filmu 38 g/m2

Czas schnięcia min. 60 min

Okres zabezpieczenia antykorozyjnego

przechowywanie w hali: 12-36 miesięcy [zapakowane produkty żelazne, hala ogrzewana]

przechowywanie na wolnym powietrzu: 6-24 miesięcy [zapakowane produkty żelazne, klimat umiarkowany]

Komentarze są wyłączone.