Smary

Smary do łożysk tocznych i ślizgowych na bazie oleju mineralnego

zapytaj o produkt

Renocal FN 745/94 Smary  wapniowe, odporne na wodę, o dobrej ochronie przed korozją. Zakres temperatur pracy od -50ºC do 100ºC. Smary uniwersalne oraz do zamków dopuszczone przez VW zgodnie z TL 745, BMW oraz MAN.

Opakowanie: 18kg, 50kg, 180kg

Renolit CALZ Smary uniwersalne na bazie specjalnych mydeł wapniowych o bardzo dużej przyczepności do podłoża oraz dużej odporności na wodę, również na wodę morską. Zakres temperatur pracy od -30ºC do +120ºC. Występuje również w opakowaniu aerozolowym jako Renolit Unimax LZ.

Opakowanie: 400g (Patronen), 18kg

Renolit CXEP (grupa) Kompleksowe smary wapniowe dla wysoko obciążonych łożysk, stosowane w przemyśle gumowym, oponiarskim, stalowym, kamieniarskim, odporne na słabe ługi i kwasy. Zakres temperatur pracy od -30ºC do +140ºC

Produkty: Renolit CX-EP 0, Renolit CX-EP 1, Renolit CX-EP 2

Opakowanie: 18kg, 180kg / dodatkowo: Renolit CX-EP 2 (400g)

Renolit CXI 2 Smar kompleksowy wapniowy sulfonianowy, bardzo stabilny na przetłaczanie, dobra ochrona antykorozyjna, odporny na wodę morską. Przeznaczony na duże obciążenia. Zakres temperatur pracy od -20ºC do +160ºC

Opakowanie: 400g, 500g, 18kg, 50kg, 180kg

Renolit GP/B (grupa) Smary na bazie litu do ogólnego użycia w smarowaniu maszyn. Zakres temperatur pracy od -20ºC do +120ºC

Produkty: Renolit B 1 (180kg), Renolit B 2 (400g, 5kg, 18kg, 50kg, 180kg), Renolit GP 1 (18kg), Renolit GP 2 (5kg, 18kg), Renolit GP 3 (5kg)

Renolit H 443 – HD 88 Standardowy, uniwersalny smar litowy z dodatkiem EP do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pracujących przy bardzo wysokich obciążeniach, także przy wysokiej temperaturze i przy dużej wilgotności. Zakres temperatur pracy od -20ºC do +120ºC. Zalecany do stosowania w warunkach wysokich obciążeń typu dynamicznego (wibratory, wstrząsarki, zagęszczacze).

Opakowanie: 400g, 500, 18kg, 50kg, 180kg

Renolit LZR 2 H Wysokowartościowy, długotrwały smar z bardzo dobrą ochroną przeciw korozji. Zakres temperatur pracy od -40ºC do +140ºC

Opakowanie: 400g, 18kg

Renolit LZR 000 Smar półpłynny dla urządzeń centralnego smarowania w pojazdach transportowych i maszynach budowlanych. Zakres temperatur pracy od -40ºC do +120ºC

Opakowanie: 5kg, 18kg, 50kg

Renolit MO 2
Smar opracowany na bazie wyselekcjonowanych olejów mineralnych, zagęszczony mydłem litowym, z dodatkiem MoS2 i drobno zmielonego grafit. Dobre właściwości przenoszenia ekstremalnie wysokich obciążeń, wysoka odporność na utlenianie oraz doskonała ochrona antykorozyjna. Znacząco ograniczona skłonności do utwardzania i kruszenia się po dłuższym okresie pracy. Stosowany  do smarowania łożysk tocznych i elementów pracujących ślizgowo. Przeznaczony szczególnie do wykorzystania w przemyśle motoryzacyjnym.

Opakowanie: 400g, 5kg, 18kg, 50kg, 180kg

Renolit FEP/ FAP/ EP (grupa) Mechanicznie, wysokoobciążalne smary litowe EP dostępne z różnymi lepkościami oleju bazowego. Zakres temperatur pracy od -20ºC do +140ºC

Produkty: Renolit FAP 321M (180kg), Renolit EP 0 (18kg, 50kg), Renolit EP 1 (18kg, 50kg, 180kg), Renolit EP 2 (400g, 5kg, 18kg, 50kg, 180kg), Renolit FEP 1 (18kg, 180kg), Renolit FEP 2 (900g, 18kg, 50kg, 180kg), Renolit FEP 3 (50kg, 180kg)

Renolit FLM (grupa) Mechanicznie, wysokoobciążalne smary litowe z dwusiarczkiem molibdenu (MoS2). Zakres temperatur pracy od -20ºC do +120ºC

Produkty: Renolit FLM 2, Renolit FLM 502, Renolit FLM 1002

Opakowanie: 400g, 500g, 5kg, 18kg,50kg,180kg / FLM 502 i FLM 1002 tylko w opakowaniu 18kg

Renolit Duraplex EP (grupa) Wszechstronne smary na bazie kompleksowego mydła litowego do długotrwałego smarowania, chroniące przed korozją, termicznie i mechanicznie wysokoobciążalne. Zakres temperatur pracy od -30ºC do +160/200ºC

Produkty: Renolit Duraplex EP 00 (18kg), Renolit Duraplex EP 1 (18kg, 50kg, 180kg), Renolit Duraplex EP 2 (400g, 500g, 18kg, 50kg, 180kg), Renolit Duraplex EP 3 (18kg)

Renolit PUFH 300 Smar wysokotemperaturowy na bazie zagęszczacza polimocznikowego do smarowania łożysk wolnoobrotowych przy wysokich temperaturach. Zakres temperatur pracy od -20ºC do +180ºC

Opakowanie: 400g, 18kg

Renolit LX-PEP 2, Renolit LX-PEP 3
Smar kompleksowy litowy na bazie oleju mineralnego. Przeznaczony do łożysk zainstalowanych w samochodach osobowych i ciężarowych

Opakowanie: 18kg

Renolit LX-EP 2 Wielofunkcyjny smar litowy do smarowania długookresowego. Doskonała odporność na wodę i dobra ochronę antykorozyjną. Stosowany w wysokoobciążonych łożyskach maszyn budowlanych, w łożyskach silników elektrycznych, w łożyskach wyciskowych sprzęgieł samochodowych, szczególnie ciężarowych, w łożyskach wentylatorów gorącego powietrza. Zakres temperatur pracy od -30ºC do +160ºC

Opakowanie: 400g, 900g, 5kg, 18kg, 50kg, 180kg

Renolit MOLITEN 2 Wysokojakościowy smar plastyczny, o bardzo dobrych własnościach smarnych wytworzony z wyselekcjonowanych baz olejowych oraz mydła litowego, kwasu 12-hydroxystearynowego oraz MoS2 i grafitu. Zakres temperatur pracy od -30ºC do +130ºC

Opakowanie: 400g, 5kg, 18kg

Renolit CAFG 50 Wielofunkcyjny smar plastyczny o wysokiej stabilności mechanicznej na bazie oleju mineralnego. Zagęszczony mydłem wapniowym i grafitem. Zakres temperatur pracy od -30ºC do +80ºC

Opakowanie: 400g, 900g, 18kg, 50kg, 180kg

Renolit UNI (grupa) Smary uniwersalne wytworzone z wysokorafinowanego oleju mineralnego i zagęszczacza mydła litowego

Produkty: Renolit UNI 2 (400g, 900g, 5kg, 18kg, 180kg), Renolit UNI 3 (5kg, 18kg, 50kg, 180kg), Renolit UNI 40 (180kg), Renolit UNI 41 (18kg, 180kg), Renolit UNI 42 (400g, 900g, 5kg, 18kg, 180kg), Renolit UNI 43 (50kg, 180kg)

 

 

Smary do łożysk tocznych i ślizgowych na bazie olejów syntetycznych

zapytaj o produkt

Renolit JP 1619 Mechanicznie wysokoobciążalny, niskotemperaturowy smar. Zakres temperatur pracy od -50ºC do +120ºC

Opakowanie: 18kg

Renolit S 2 Specjalny smar do smarowania łożysk tocznych z wysokimi szybkościami obwodowymi i/lub niskimi temperaturami pracy do -60ºC

Opakowanie: 5kg, 50kg, 400g (Patronen)

Renolit AS Odporny na węglowodory, adhezyjny smar (nie jest zmywany przez olej mineralny, benzynę i niektóre chlorowane KW), smar uszczelniający. Zakres temperatur pracy od -20ºC do +140ºC

Opakowanie: 5kg, 18kg, 900g

Renolit HLT 2 Renolit RHF 1
Odporne na starzenie, termicznie i mechanicznie obciążalne smary litowe na bazie polialfaolefin, o dobrej kompatybilności z elastomerami. Zakres temperatur pracy od -40/-50ºC do +140ºC

Opakowanie: Renolit HLT2: 5kg, 18kg, 400g (Patronen); Renolit RHF1: 5kg, 18kg, 50kg, 180kg, 400g (Patronen)

Renolit UNITEMP 2 Pełnosyntetyczny, wysokotemperaturowy smar, szczególnie odporny na starzenie, stabilny na przetłaczanie i odporny na wodę. Zakres temperatur pracy od -50ºC do +180/220ºC

Opakowanie: 5kg, 18kg, 400g (Patronen)

 

 

Smary przekładniowe na bazie oleju mineralnego

zapytaj o produkt

Renolit LZR 000 Smar płynny dla urządzeń centralnego smarowania w pojazdach transportowych i maszynach budowlanych

Opakowanie: 5kg, 18kg, 50kg

Renolit SF 7041 Płynny smar przekładniowy dla urządzeń centralnego smarowania narzędzi i maszyn przemysłowych

Opakowanie: 18kg

Renolit Duraplex EP 00 Płynny smar przekładniowy na bazie litu, względnie kompleksowego mydła litowego

Opakowanie: 18kg

 

 

Smary przekładniowe na bazie oleju syntetycznego

zapytaj o produkt

Renolit LST 00 Półpłynny smar litowy na bazie oleju PG o konsystencji NLGI 0 lub 00. Kompatybilny z elastomerami (EPDM). Zakres temperatur pracy od -30ºC do +140ºC

Opakowanie: 18kg

 

 

Smary silikonowe

zapytaj o produkt

Renolit SI 511 (grupa) Smary silikonowe przeznaczone do użycia w wysokich temperaturach dla wózków piecowych, stosowane przy przeróbce kamienia, jak również w wentylatorach działających w wysokich temperaturach i suszarniach. Zakres temperatur pracy od -30ºC do +220ºC (okresowo do +280ºC)

Opakowanie: Renolit SI 511 L: 18kg, 100g; Renolit SI 511 M: 1kg

 

 

Smary specjalne

zapytaj o produkt

Renolit ST 8081/2 Wysokotemperaturowy smar do łożysk ślizgowych i tocznych używany we wszystkich obszarach przemysłu. Zalecenia Steinmuller’a dla zaworów klapowych gazów spalinowych w elektrowniach. Zakres temperatur pracy od -30ºC do +260/280ºC

Opakowanie: 1kg

Renolit CXTOM 15 Specjalny kompleksowy smar wapniowy o szczególnych niskotemperaturowych właściwościach i bardzo dobrej osłonie antykorozyjnej. Zakres temperatur pracy od -40ºC do +160/200ºC

Opakowanie: 400g, 180kg

Renolit LXOTP 2 Smar litowy kompleksowy na bazie oleju PG, PTFE do smarowania maszyn pakujących, robotów oraz łożysk samochodów ciężarowych

Opakowanie: 400g

Renolit CXTP 1 Smar wapniowy kompleksowy na bazie oleju PAO do smarowania amortyzatorów pralek, regulacji foteli samochodowych

Opakowanie: 170kg

Renolit CXTC 1 Smar wapniowy kompleksowy na bazie oleju mineralnego. Pasta ochronna dla połączeń gwintowych stosowanych w przemyśle górniczym

Opakowanie: 18kg, 180kg

Renolit G 2000 Smar żelowy na bazie oleju PAO do smarowania elementów regulacji foteli samochodowych

Opakowanie: 50kg

Plantogel 2 S Biologicznie szybko rozkładające się smary EP, na bazie syntetycznych estrów, przeznaczone do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych, odporne na wodę, z dodatkiem grafitu, dopuszczone przez MAN oraz Mannesmann-Demag do smarowania lin. Zakres temperatur pracy od -30ºC do +120ºC

Opakowanie: 18kg

 

 

 

Komentarze są wyłączone.