Renolin VG

Renolin VG 32

Gęstość (w temperaturze 15oC) 872 kg/m3

Lepkość kinematyczna (w temperaturze 40oC) 32 mm2/s

Oddziaływanie korozyjne na stal: 0-A

Temperatura utraty płynności: -21oC

 

Renolin VG 46

Gęstość (w temperaturze 15oC) 877 kg/m3

Lepkość kinematyczna (w temperaturze 40oC) 46 mm2/s

Oddziaływanie korozyjne na stal: 0-A

Temperatura utraty płynności: -21oC

 

Renolin VG 68

Gęstość (w temperaturze 15oC) 883 kg/m3

Lepkość kinematyczna (w temperaturze 40oC) 68 mm2/s

Oddziaływanie korozyjne na stal: 0-A

Temperatura utraty płynności: -21oC

 

Renolin VG 100

Gęstość (w temperaturze 15oC) 888 kg/m3

Lepkość kinematyczna (w temperaturze 40oC) 100 mm2/s

Oddziaływanie korozyjne na stal: 0-A

Temperatura utraty płynności: -21oC

Komentarze są wyłączone.