Renoclean SMC

Renoclean SMC

zapytaj o produkt

 

Renoclean SMC jest skutecznym środkiem myjącym i odkażającym układy zasilane emulsją wodno – olejową. Stosowany jest do czyszczenia zbiorników chłodziwa, systemów rurociągów układów centralnego zasilania, jak również dla indywidualnych obiegów obrabiarek. Proces czyszcząco – dezynfekujący odbywa się w trakcie pracy urządzenia.

Renoclean SMC bardzo dobrze współdziała z emulsjami typu ECOCOOL lub RENOFORM. Nie zawiera alkanolamin drugorzędowych, metali ciężkich, fenoli, heksahydrotriazyn i azotyn.

Renoclean SMC jest dodawany w stężeniu 1÷2% do cieczy roboczej. Czas działania dodanego produktu od 8 do 12 godzin przed końcowym opróżnieniem układu. Skuteczne oczyszczenie i odkażenie jest uzyskane w przypadku pełnego obiegu w układzie oraz dotarciu cieczy do wszystkich punktów urządzenia.
Zastosowanie Renoclean SMC nie ma istotnego wpływa na zmianę wartości pH jak również na właściwości przeciwpienne. Złogi i zanieczyszczenia znajdujące się w obiegu urządzenia ulegają rozpuszczeniu. Przy bardzo silnym zanieczyszczeniu, zaleca się wydłużenie czasu działania produktu.

Renoclean SMC w dłuższym okresie magazynowania wymaga opakowania z tworzywa sztucznego. Nie wolno składować w opakowaniu metalowym. Temperatura składowania: +5÷40°C.

 

 

Charakterystyka

 

Kolor

Klarowna, brązowa ciecz

Gęstość w temperaturze 15°C

1028 kg/m3 (wg DIN 51 757)

Wartość pH koncentratu

10,3 (wg DIN 51 369)

Wartość pH roztworu 2 %-go

9,8 (wg DIN 51 369)

Komentarze są wyłączone.